Üldinfo

  • Põranda paigaldus
  • Mäksa mõis Tartumaa

  • 2012

  • 4000

Objekti lugu

Mäksa mõisa põrandate lammutamise käigus tulid välja ka laiad lühikesed tammelauad, mis imiteerisid sajanditetagust parketti. Võtsime arhitektiga neist mõõdud ja lasime oma tootjal teha tahvlid, mida oli siis hõlpus maha kleepida. Selles stiilis õnnestus taastada üks 40 m2-ne kaminasaal. Viimistletud scala põrandaõli ja osmo 3062 matt vahaga.